Högstadiet från Alsalamskolan på besök till Liseberg